Disamination Activities

EN/GR

Λίστα Δραστηριότητων

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEISMOLAB, χρηματοδοτούμενο από Erasmus+ συμμετείχε στις ημέρες Erasmus 2023. Με τίτλο: τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς και γιορτάζουν τις ημέρες Erasmus, διοργανώθηκε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 – 13:00 μια διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου και εκπαιδευτικών. Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε όλους τους εταίρους καθώς και στους εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία αποτελούν μέρος του σχολικού δικτύου σεισμογράφων. Συνολικά συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο και Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης αναδείχθηκε η αξία της σεισμολογίας στην κοινωνία και η αναγκαιότητα της να ενταχθεί στην εκπαίδευση με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Εκτός από γνώσεις στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες του  21ου αιώνα. Παρουσιάστηκαν δράσεις από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους και ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της κοινότητας καθώς και διάλογος για μελλοντικούς στόχους και συνεργασία μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αυτή η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να συνδεθούμε με εκπαιδευτικούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο και να μοιραστούμε την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας με τους συναδέλφους μας από το δίκτυο Erasmus.

Schools study Earthquakes

Η Ελληνογερμανική Αγωγή εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEISMO – Lab, που συντονίζει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα υποδεχθεί στο σχολείο το διάστημα 26/102023 – 01/11/2023 15 μαθητές Γ’ Γυμνασίου από το Tschirnhaus-Gymnasium της περιοχής Δρέσδης Γερμανίας προκειμένου να συνεργαστούν με τους αντίστοιχους συμμαθητές τους σε θέματα εκπαιδευτικής σεισμολογίας. Στο διάστημα αυτό θα ασχοληθούν με την κατασκευή σεισμογράφου.

Η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με την UNESCO, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEISMO – Lab του οποίου συντονιστής είναι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα προσφέρει 8 σεισμογράφους που θα κατασκευάσουν οι μαθητές σε σχολεία του δικτύου UNESCO.

Student Visit Report from Tschirnhaus – Gymnasium Dresden, Germany for Training in Educational Seismology in the framework of the SEISMO – Lab Project

Το έργο SEISMO – Lab στοχεύει στη δημιουργία ενός συνόλου συμμετοχικών, διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεναρίων που υποστηρίζουν τους μαθητές στη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, της δημιουργικότητάς τους και προωθούν μια στάση μάθησης με πράξη. Βοηθά επίσης τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν δραστηριότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να μαθαίνουν, να εξασκούνται και να χρησιμοποιούν επιστημονικά όργανα και μεθόδους ενώ αναπτύσσουν τις δεξιότητες δημοσίευσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους. Τέλος, η επέκταση του δικτύου των σχολικών σεισμογράφων και η συνεργασία με εκπαιδευτικές μονάδες σε διαφορετικές χώρες είναι ένας άλλος στόχος του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτού προγράμματος, η Ελληνογερμανική Αγωγή φιλοξένησε 15 μαθητές από το σχολείο Tschirnhaus – Gymnasium από τη Δρέσδη Γερμανίας. Η επίσκεψη μαθητών από το σχολείο της Δρέσδης διήρκεσε έξι ημέρες (27/10/2023 – 01/11/2023) κατά τις οποίες συμμετείχαν σε ποικίλες δραστηριότητες.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η εκπαίδευσή των μαθητών σχετικά με την δομή και τη λειτουργία ενός σεισμογράφου, την κατασκευή του με υλικά χαμηλού κόστους αλλά και τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας των δεδομένων χρησιμοποιώντας λογισμικό φιλικό προς τους μαθητές για τον υπολογισμό του επίκεντρου και του μεγέθους ενός σεισμού. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και επιδείξεις σε τομείς όπως η μέτρηση σεισμικών κυμάτων και η κατασκευή σεισμομέτρων.

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης μαθητών από τη Δρέσδη για επιμόρφωση στον τομέα της εκπαιδευτικής σεισμολογίας είναι ενθαρρυντικά και είχαν θετικό αντίκτυπο τόσο στους μαθητές όσο και στο ίδιο το έργο. Κατά την επίσκεψη οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Η επίσκεψη δημιούργησε μια πολύτιμη διαπολιτισμική ανταλλαγή, με μαθητές από τη Γερμανία να αλληλοεπιδρούν με συμμαθητές τους από την Ελλάδα και με τους ειδικούς του SEISMO – Lab. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους σεισμούς και οι μαθητές αναμένεται να μεταφέρουν τη γνώση που αποκτούν στις κοινότητές τους.

Η επίσκεψη των μαθητών από το Tschirnhaus – Gymnasium Δρέσδης Γερμανίας και η συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους από την Ελληνογερμανική Αγωγή, αποτέλεσε μια επιτυχημένη ευκαιρία για εκπαίδευση, ανταλλαγή γνώσεων και προώθηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική σεισμολογία. Είναι πιθανό να επιφέρει μακροπρόθεσμη επίδραση, όχι μόνο στους ίδιους τους μαθητές, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Συνοψίζοντας, η θετική ανταπόκριση των μαθητών δείχνει ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή έχουν μόνο θετικό αντίκτυπο και ανοίγουν νέους ορίζοντες για την εκπαίδευση.

Skip to content